BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.31.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 26.03.2013 r. na wniosek firmy „ELEKTRIN” inż. Jan Krajewski ul. Słowackiego 17/17 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 31/12/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 26/17, 26/38, 26/42 położonych w obrębie geodezyjnym Wiartel, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 26/42. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 26 mar 2013 12:42
Data opublikowania: wtorek, 26 mar 2013 14:51
Data przejścia do archiwum: środa, 24 kwi 2013 09:09
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1421 razy