BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.32.2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 27.03.2013 r. na wniosek Gminy Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 32/12/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nidzkiej w Piszu na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 39/2, 138, 136/17, 137/2, 136/8, 137/1, 109/1 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 27 mar 2013 11:22
Data opublikowania: środa, 27 mar 2013 13:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 kwi 2013 13:05
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1406 razy