BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.2.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 02.04.2013 r. na wniosek firmy E - PROJEKT Wiesław Baluta ul. Jarzębinowa 5, Wilkasy 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Gminy Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 2/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii nn oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych 34/7, 221 oraz na części działek o numerach ewidencyjnych 219, 220/1 położonych w obrębie geodezyjnym Łupki, gm. Pisz. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 4 kwi 2013 08:21
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2013 10:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 maj 2013 14:16
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1635 razy