BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 04 kwietnia 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXI-sza SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 kwietnia 2013 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej. 4. Informacja Burmistrza Pisza. 5. Zapytania i wnioski sołtysów. 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2012 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Pisz. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce o numerze geodezyjnym 237 obręb Łupki do kategorii dróg gminnych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w latach 2014 – 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Dłutowo, rodzaj wieś, gmina Pisz. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „ Nowe Uściany” na „ Uściany Nowe”, rodzaj wieś, gmina Pisz. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości „ Stare Uściany” na „ Uściany Stare”, rodzaj wieś, gmina Pisz. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. 17. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pisz z Gminą Miejską Giżycko, Gminą Miasto Mrągowo, Gminą Mikołajki, Gminą Ruciane – Nida, Gminą Węgorzewo w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. „ 7 Cudów Mazur ”. 18. Stanowisko w sprawie likwidacji ruchu kolejowego na trasie Szczytno – Pisz – Ełk. 19. Interpelacje i zapytania radnych. 20. Odpowiedzi na zapytania radnych. 21. Wolne wnioski i informacje. 22. Zamknięcie obrad. Przewodnicząca Rady Lilla Bednarek
Data powstania: poniedziałek, 8 kwi 2013 09:19
Data opublikowania: poniedziałek, 8 kwi 2013 09:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 kwi 2013 14:58
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy