BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 08-04-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Położenie nieruchomości - obręb Maldanin, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
pod ustawioną reklamą o powierzchni 2 m2
- Numer działki - część dz. nr 106
- Powierzchnia działki - 2 m2
- Numer KW - 22144
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 600 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XXX/392/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własnością Gminy Pisz, położonej na terenie
gminy Pisz do wydzierżawienia na okres do 10 lat w drodze bezprzetargowej.
2. Wydzierżawiana nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego - teren istniejącej zabudowy
jednorodzinnej
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i
towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS, za rok poprzedni,
począwszy od 2014 r.
5. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 kwietnia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Data powstania: wtorek, 9 kwi 2013 09:44
Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2013 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2013 08:29
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1277 razy