BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.10.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 11.04.2013 r. na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul. Kolejowa 14 12-220 Ruciane – Nida działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 10/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV o długości 8 m na działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 109/9 położonej w obrębie geodezyjnym Jagodne, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku administracyjnego z funkcją mieszkalną. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 12 kwi 2013 09:11
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2013 09:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2013 13:05
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1681 razy