BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.2.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pod nazwą „PUNKT SKUPU ZŁOMU” na działce nr 18/2 w Babrostach, gmina Pisz. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: środa, 17 kwi 2013 13:31
Data opublikowania: środa, 17 kwi 2013 13:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 maj 2013 15:59
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1468 razy