BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów,
-Numer działki – 7,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 435 m2,
-Opis nieruchomości-teren przeznaczony na cele rekreacyjne,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 100,00 zł oraz 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres od dnia 10 maja 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele rekreacyjne (plaża miejska i pole namiotowe). Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 31 maja 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 18 kwietnia 2013 r. do dnia 9 maja 2013 r.
Data powstania: poniedziałek, 22 kwi 2013 11:21
Data opublikowania: poniedziałek, 22 kwi 2013 17:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 maj 2013 08:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy