BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.6.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na zaadaptowaniu części budynku magazynowego na potrzeby gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów na działce nr 1126/15 w obrębie Pisz 1, gmina Pisz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 11:21
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 13:15
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2013 09:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1460 razy