BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ zawiadamiam, że w dniu 22.04.2013 r., wpłynął wniosek firmy „KOMEX” Sp. z o.o. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna – produkcja wieszaków, z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) na działkach nr 1431/15 i 1431/17 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz



Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.



Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 11:22
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 13:14
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2013 09:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1821 razy