BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.7.2013

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej-magazynowej z ciągiem technologicznym do przetwórstwa drewna – produkcja wieszaków, z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (parkingi, place, drogi dojazdowe) na działkach nr 1431/15 i 1431/17 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 11:24
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 13:13
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2013 09:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1653 razy