BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.8.2013

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ zawiadamiam, że w dniu 18.04.2013 r., wpłynął wniosek Windfarm Sp. z o.o. i Cyranka Sp. z o. o. w imieniu których występuje pełnomocnik Maciej Marusej, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy każdej do 2 MW, na działce nr 1/27 w obrębie Borki gmina Pisz.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 12:32
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 13:13
Data przejścia do archiwum: środa, 22 maj 2013 09:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1607 razy