BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 23 kwietnia 2013 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXII- ga SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 KWIETNIA 2013 ROKU /PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 15- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza Pisza.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: wtorek, 23 kwi 2013 15:48
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 16:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 kwi 2013 18:09
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1386 razy