BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012

W roku 2012 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych wyniosła 210 000,00 zł.
Zrealizowano następujące zadania: 1. KROKODYLKI – Pływam dla zdrowia 2.STOP DOPALACZOM I NARKOMANII – zielona światło dla zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży 3. sPisz się na 5 … 4. Bboying cześcią subkultury hip-hop – warsztaty taneczne 5. Zimowisko pt.”Mazury na narty w góry” 6. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu terenów wiejskich gm. Pisz poprzez wykorzystanie różnych dyscyplin sportu” 7. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej – trening pływacki 8. Piłka nożna dla wszystkich 9. „Żyjemy zdrowo” 10. Popularyzacja taekwondo na terenie gminy Pisz 11. II Wojewódzki Turniej Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy 12. Żegluję – Promuję moje miasto 13. Piłka koszykowa 14. Tenis stołowy – sport dla wszystkich 15. „HALÓWKA dla młodzieży 2012” 16. Trening i współzawodnictwo w pływaniu 17. III Wędkarski Festyn Rodzinny 18.MAZURSKI PUCHAR RAPALA (wędkarskie zawody spinningowe)„Wędkarstwo – to lubię” 19. SPORT SZKOLNY 2012 20. Festyn koszykarski z okazji obchodów Dni Pisza 21. PIŁKA NOŻNA dla wszystkich 22. „Sprawność w każdym wieku – emeryckie spotkania informacyjno - ruchowe” 23. „HALÓWKA dla młodzieży Jesień 2012” 24. „STRZELECTWO – to lubię” 25. „rozrusznikowy klub sportowy” 26. „Tenisowe rozgrywki dla najmłodszych” Koszt tych zadań wyniósł łącznie 372 003,74zł W roku 2012 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację realizacji zadań publicznych w zakresie polityki prorodzinnej wyniosła 20.000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: 1. „Razem dla wychowania” 2. „Przez muzykę do serca rodziny” 3. „Rodzinne spotkania” 4. „Popularyzacja idei honorowego oddawania krwi” 5. „Spotkanie opłatkowe” 6. „Ubodzy są wśród nas II” 7. „Emeryckie spotkania informacyjno-ruchowe” 8. „WSPOMAGANIE FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ RODZINY DZIECKA „NIEPEŁNOSPRAWNEGO” Koszt tych zadań wyniósł łącznie 32 118,32zł. W roku 2012 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym wyniosła 70 000,00 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: 1. „Gmina Pisz mazurskim zakątkiem folkloru” 2 .Ognisko Muzyczne swojemu miastu 3. Wyprawa do źródeł polskiej państwowości – Szlak piastowski 4. Festiwal Recytacji Poezji K.I. Gałczyńskiego 5. Od kultury ludowej do narodowej 6. III Regionalne Spotkanie z Tradycją 7. „Twórcze wieczory” 8. II Wojewódzki Przegląd Małych Form Scenicznych Środowiskowych Domów Samopomocy 9. "KOCHAM PISZ II – REEDYCJA” 10. Archiwizacja historii i kultury Ziemi Piskiej zapisanej w pamięci najstarszych mieszkańców Pisza 11. Organizacja „Trasy Historycznej” w oparciu o fortyfikacje z okresu II wojny światowej 12. Częściowa renowacja schronu Regelbau 502 13. „MAZURSKIE SPOTKANIA MUZYCZNE - ZDORY 2012”Kultura Koszt tych zadań wyniósł łącznie 105 204,65 zł W roku 2012 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa obywateli wyniosła 25.000 zł. Zrealizowano następujące zadania publiczne: 1. Szkolna służba medyczna – w trosce o bezpieczeństwo uczniów 2. Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w obszarze Gminy Pisz Koszt tych zadań wyniósł łącznie 42 966,04zł W roku 2012 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosła 5 000,00zł. Zrealizowano następujące zadanie publiczne: Młodzieżowe Szkolenie Liderów Koszt tego zadania wyniósł 5 600,00zł
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 29 kwi 2013 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 29 kwi 2013 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 08:28
Opublikował(a): Aleksandra Kubrak
Zaakceptował(a): Aleksandra Kubrak
Artykuł był czytany: 1315 razy