BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.13.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 06.05.2013 r. na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel ul. Kolejowa 14 12-220 Ruciane – Nida działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 13/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN - 0,4 kV o długości około 125 mb na działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 136/7 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, przy ul. Nidzkiej, w celu zasilenia w energię elektryczną tartaku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 140 położonej w w/w obrębie. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 7 maj 2013 14:04
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2013 15:25
Data przejścia do archiwum: środa, 5 cze 2013 12:31
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1455 razy