BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

odwołanie pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej
Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 38 oznaczonej nr 5b.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Pisza odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej 38 oznaczonej nr 5b. Przetarg ogłoszony był na dzień 29 maja 2013 r. na godzinę 9.00 w sali nr 62 w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Powodem odwołania przetargu jest konieczność zmiany ceny wywoławczej nieruchomości, w związku z tym, iż na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;
zwolniona jest z podatku VAT.
Data powstania: środa, 8 maj 2013 09:41
Data opublikowania: środa, 8 maj 2013 15:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 maj 2013 10:09
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1187 razy