BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warmińska,
Numer działki – 18/24,
Numer KW – OL1P/00019562/7,
Powierzchnia nieruchomości –577 m2
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 18/25,
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 289 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieurządzonej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiścić w terminie do 30 września 2013 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 maja 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r.

Data powstania: piątek, 17 maj 2013 07:52
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 11:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 cze 2013 10:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1242 razy