BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.3.2012

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
Zawiadamia się zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego będącego w budowie na warsztat samochodowy na działkach nr 14/72 i 14/68 w obrębie Pisz 2 przy skrzyżowaniu ul. Warmińskiej i ul. Baśniowej, gmina Pisz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania, w pok. 63 tut. Urzędu.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 24 maj 2013 10:34
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2013 13:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 cze 2013 10:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1542 razy