BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych
Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) ogłasza czwarte publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonych j.n.

I. Numery działek – 315/5, 316/3, 317/5,
Powierzchnia działek - 1256 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 82.500,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 16.000 zł.

II. Numer działki – 317/6,
Powierzchnia działki - 1130 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 74.500,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 14.000 zł.

III. Numer działki – 317/7,
Powierzchnia działki - 1108 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 73.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 14.000 zł.

IV. Numer działki – 317/8
Powierzchnia działki - 1095 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 72.500,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 14.000 zł.

V. Numer działki – 317/9
Powierzchnia działki - 1243 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 82.000,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 16.000 zł.

VI. Numer działki – 317/10
Powierzchnia działki - 1095 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 72.500,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 14.000 zł.

VII. Numer działki – 317/11
Powierzchnia działki - 1402 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 92.500,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00013021/1, OL1P/00013027/3
Opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane przeznaczone są zgodnie z decyzjami Burmistrza Pisza Nr 184/10, 185/10, 190/10, 83/11, 84/11, 85/11, 86/11 o warunkach zabudowy odpowiednio z dn. 8 grudnia 2010 r., 14 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 1 grudnia 2010 r., 19 maja 2011 r. 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., 19 maja 2011 r., pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
1. Przetargi odbędą się dnia 26 lipca 2013 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 8.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV,
- o godz. 12.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt V,
- o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VI,
- o godz. 14.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt VII,

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem nabywców.
10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 17-18 października 2012 r., drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 17-18 stycznia 2013 r. trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniu 16 kwietnia 2013 r.
12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 22 lipca 2013 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2013 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2013 10:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lip 2013 14:23
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1920 razy