BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.16.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 07.06.2013 r. na wniosek firmy E - Linia Bogdan Wołejko ul. Kołłątaja 19/21 15-774 Białystok działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 16/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 89, 93/1, 599/2 położonych w obrębie geodezyjnym Jeże, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 93/1. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 11 cze 2013 09:45
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2013 11:40
Data przejścia do archiwum: środa, 10 lip 2013 12:36
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1432 razy