BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PISZA z dnia 12 lipca 2013 r.

O TERMINIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA JEŻE
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz § 6 uchwały Nr XXXI/403/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Dłutowo, rodzaj wieś, gmina Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 2048)


Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2013 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Szkole Podstawowej w Jeżach odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nadania urzędowej nazwy miejscowości Dłutowo, rodzaj wieś, gmina Pisz.

Ponadto informuje się, że:

1) zgodnie z § 3 uchwały Nr XXXI/403/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Dłutowo, rodzaj wieś, gmina Pisz uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze (mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Pisz),
2) zgodnie z § 1 ust. 2 w/w uchwały ustalona została następująca treść pytania: „ Czy jesteś za nadaniem urzędowej nazwy miejscowości „Dłutowo”, rodzaj wieś, części miejscowości Jeże określonej w załączniku graficznym nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowej nazwy miejscowości Dłutowo, rodzaj wieś, gmina Pisz. ”?Burmistrz Pisza
Jan Alicki
Data powstania: piątek, 12 lip 2013 14:20
Data opublikowania: piątek, 12 lip 2013 15:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sie 2013 15:24
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1544 razy