BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.22.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24.07.2013 r. na wniosek Gminy Pisz Urząd Miejski w Piszu Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 22/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Kochanowskiego na działce o numerze ewidencyjnym 1459/1 oraz wzdłuż części działki o numerze ewidencyjnym 1430/74 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 1. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 26 lip 2013 12:31
Data opublikowania: piątek, 26 lip 2013 14:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 sie 2013 10:30
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1439 razy