BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.23.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 01.08.2013 r. na wniosek firmy PGNIG SPV4 sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku ul. Zacisze 8 15-138 Białystok Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 23/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości Lca = 330,0 m na działkach o numerach ewidencyjnych 109, 116/1, 116/3 położonych w obrębie Pisz 2, przy ul. Olsztyńskiej. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 2 sie 2013 13:25
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2013 14:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 wrz 2013 09:24
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1564 razy