BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733. 21 .2013

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./

zawiadamiam,

że w dniu 26.08.2013 r. na wniosek

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 21/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu wiejskiego od wsi Wielki Las do leśniczówki Zielone w obrębie Uściany.
Teren inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach geodezyjnych:
obręb Wielki Las- działki nr : 55/5, 40, 26/28, 16, 50/5, 50/4, 8/44, 10, 8/47, 8/48, 8/64, 6/1, 6/2, 46, 5, 3/3, 2245/2, 45, 42/11, 42/10, 42/9, 42/8, 42/7, 42/6, 42/5,
obręb Uściany- działki nr : 116, 119, 102, 93, 94, 83, 90/1, 79, 90/10, 90/13, 87, 86, 85/7, 85/6, 85/2, 85/1, 2262/13, 2262/14, 98, 97, 99/3, 78/1, 78/2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2013 13:33
Data opublikowania: wtorek, 27 sie 2013 09:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 wrz 2013 07:13
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1460 razy