BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.24.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 30.08.2013 r. na wniosek firmy E -PROJEKT Wiesław Baluta ul. Jarzębinowa 5, Wilkasy 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Gminy Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 24/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingu wykonanego z kostki brukowej (28 miejsc parkingowych) o powierzchni 794 m2 oraz jego oświetlenia na działkach o numerach ewidencyjnych 188/13, 188/14 położonych w obrębie geodezyjnym Pisz 2, przy ul. Dworcowej. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 3 wrz 2013 11:18
Data opublikowania: wtorek, 3 wrz 2013 15:48
Data przejścia do archiwum: środa, 2 paź 2013 09:16
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1565 razy