BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ zawiadamiam, że w dniu 17.09.2013 r., wpłynął wniosek ( uzupełniony dnia 24.09.2013 r.) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku hali traków” – na działce nr 146 obręb Trzonki, gmina Pisz, na której funkcjonuje zakład produkcji drzewnej.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 25 wrz 2013 13:27
Data opublikowania: środa, 25 wrz 2013 13:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 paź 2013 07:24
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1731 razy