BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.17.2013

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ zawiadamiam, że w dniu 30.09.2013 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: : „Budowa elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 39/2 przy ul. Olsztyńskiej w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 2 paź 2013 14:02
Data opublikowania: środa, 2 paź 2013 14:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 paź 2013 10:34
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1562 razy