BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.14.2013

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Burmistrz Pisza zawiadamia o umorzeniu, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz 267/ postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku hali traków” – na działce nr 146 obręb Trzonki, gmina Pisz.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu,
ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.


Data powstania: piątek, 11 paź 2013 08:36
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2013 09:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 paź 2013 07:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1410 razy