BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Pisza informuje, że komisja przetargowa przeprowadziła w dniu 21 października 2013 r. o godz. 11.00, w sali nr 59 budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej w obrębie Trzonki oznaczonej numerem geodezyjnym działki 151/4 o powierzchni 4015 m2, objętej Księgą Wieczystą KW OL1P/00013710/8.

1. Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu została ustalona na kwotę 170.000 zł.

2. Wadium zostało wpłacone przez jedną osobę prawną, która przystąpiła do przetargu.

3. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny w wysokości 171.700 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset 00/100 zł) przetarg zamknięto i ogłoszono zwycięzcę przetargu – VITRON Sp. z o.o. z siedzibą w Trzonkach 40, 12 – 200 Pisz.

4. VITRON Sp. z o.o. z siedzibą w Trzonkach 40, 12 – 200 Pisz została ustalona jako nabywca ww. nieruchomości.

Data powstania: wtorek, 29 paź 2013 10:53
Data opublikowania: środa, 30 paź 2013 10:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 gru 2013 10:53
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1442 razy