BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 05 listopada 2013 r. W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami ) - Położenie nieruchomości - obręb Rostki, gmina Pisz, - Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania jako ogródek - Numer działki - część 170/4 - Powierzchnia działki - 1225 m2 - Numer KW - 13711 - Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 245 zł. 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42) do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej. 2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego –teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz. 4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06 listopada 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r.

Data powstania: wtorek, 5 lis 2013 14:16
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2013 14:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 lis 2013 09:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1233 razy