BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.31.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 14.11.2013 r. na wniosek firmy Elektryk Karbowniczyn S.C. ul. Sienkiewicza 9 A 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 31/13 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 40 m na działkach o numerach ewidencyjnych 226/4, 226/5, 226/6 położonych w obrębie geodezyjnym Zdory, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku gospodarczego na działce nr 226/5 w w/w obrębie. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 14 lis 2013 14:08
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2013 16:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 gru 2013 11:43
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1415 razy