BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Teren pod garażem murowanym
Pisz, dnia 18 listopada 2013 r.

WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Moniuszki,
-Numer działki – część 306/7,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości - 21 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu –168,00 zł + 23 % VAT.

Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i jednorodzinnej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku, gdy umowa dzierżawy ulegnie rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 listopada
2013 r. do dnia 10 grudnia 2013 r.
Data powstania: wtorek, 19 lis 2013 10:53
Data opublikowania: wtorek, 19 lis 2013 14:29
Data przejścia do archiwum: środa, 11 gru 2013 12:27
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1150 razy