BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).


 


-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,


-Numery działek – 1442/45, 1442/57, 1442/58


-Numer KW – 13023,


-Powierzchnia nieruchomości - 182 m2,


-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działek: 1442/4, 1442/5, 1442/35, 1442/37 i 1442/38,


-Roczna wysokość czynszu – 1000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.


2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 202 poz. 2641 z dnia 28 grudnia 2007 r., stanowi teren oznaczony symbolami KDW – teren drogi dojazdowej (wewnętrznej) oraz U/MN – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej.


3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 listopada 2013 r. do dnia 6 grudnia 2013 r.

Data powstania: środa, 20 lis 2013 08:15
Data opublikowania: środa, 20 lis 2013 09:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 gru 2013 08:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1281 razy