BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). INFORMUJĘ o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dróg powiatowych: - nr 1690N (Kwik – droga krajowa nr 63), - nr 1688N (droga krajowa nr 63 – Zdory – Szczechy Wielkie), - nr 1692N (droga krajowa nr 63 – Trzonki – Szczechy – droga powiatowa nr 1851N ), - nr 1658N (Turowo – Bogumiły – droga powiatowa nr 1660N), - nr 1662N (droga krajowa nr 63 – Borki - droga powiatowa nr 1660N), - nr 1660N (droga krajowa nr 63 - Liski), - nr 1666N (droga krajowa nr 58 – Rakowo Piskie - Szymki), - nr 1668N (Liski – Szymki), - nr 4606N (ul. Wojska Polskiego w Piszu). Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 12 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: czwartek, 21 lis 2013 08:13
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2013 09:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 gru 2013 09:15
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1304 razy