BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 19-11-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 z późniejszymi zmianami )

- Położenie nieruchomości - obręb Rostki, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu przeznaczona do użytkowania jako działka
siedliskowa wraz z posadowionym na gruncie
budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni
użytkowej - 153 m2
- Numer działki - 124/1
- Powierzchnia działki - 2499 m2
- Numer KW - OL1P/00013711/5
- Roczna wysokość czynszu dzierżawnego - 375 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem położona jest w obszarze gdzie brak jest
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren
zabudowy zagrodowej.
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia
30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002
0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
20 listopada 2013 r. do dnia 11 grudnia 2013 r.

Data powstania: piątek, 22 lis 2013 13:27
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2013 15:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 gru 2013 07:33
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy