BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Teren pod garażem blaszanym.
Pisz, dnia 26 listopada 2013 r.
WYKAZ
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
-Numery działek – część 547/1 i część 546/6,
-Numer KW –13119,
-Powierzchnia nieruchomości – 24 m²,
-Opis nieruchomości – teren pod garażem blaszanym
-Roczna wysokość czynszu – 192,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy usługowej i rzemieślniczej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości należy uiścić w terminie do 30 września 2014 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27 listopada 2013 r. do dnia 18 grudnia 2013 r.
Data powstania: środa, 27 lis 2013 14:13
Data opublikowania: środa, 27 lis 2013 16:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 gru 2013 10:57
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1054 razy