BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 26-11-2013 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia


1. - Położenie nieruchomości - obręb Jeże, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym
- Numer działki - cz.117/5
- Powierzchnia działki - 27,50 m2
- Numer KW - OL1P/00003597/6
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 138 zł + 23 % VAT

2. - Położenie nieruchomości - obręb Jeże, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym
- Numer działki - cz.117/5
- Powierzchnia działki - 12,50 m2
- Numer KW - OL1P/00003597/6
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 62 zł + 23 % VAT


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomości położone są w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego – teren szkoły podstawowej.
3. Czynsz za wydzierżawione nieruchomości należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
27 listopada 2013 r. do dnia 18 grudnia 2013 r.
Data powstania: czwartek, 28 lis 2013 11:55
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2013 12:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 gru 2013 07:40
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1100 razy