BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

 

                                                            Pisz, dnia 05 grudnia 2013 r.

 

            PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIX- ta  SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 grudnia  2013 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej  W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/13 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Piszu przy ul. Św. Wojciecha).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Piszu przy ul. Staszica).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gmniny Pisz, położonej na terenie gminy Pisz (działka położona przy Al. Turystów).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka położona w Piszu przy ul. Warszawskiej).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka nr 1670 położona w Piszu przy ul. Żurawiej).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz ( działka nr 1678 położona w Piszu przy ul. Żurawiej).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy  Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenów położonych w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa ) oraz Nr 63 ( ul. Warszawska).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie  Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa ) oraz Nr 63 ( ul. Warszawska).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2014-2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2014.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Rady

 Lilla Bednarek

Data powstania: czwartek, 5 gru 2013 14:34
Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2013 16:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 gru 2013 15:30
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1263 razy