BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.38.2013 o wszczęciu postępowania

Pisz, dn. 18.12.2013 r. Z.6733.38.2013 Inwestor, właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 18.12.2013 r. wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia DN110 usytuowanej w ul. Tuwima, ul. Żurawiej i ul. Bocianiej w Piszu, na działkach nr 272, 319, 1595, 1603, 1598, 1597, 1647 położonych w obrębie Pisz 1. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: środa, 18 gru 2013 10:03
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2013 11:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 sty 2014 11:12
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1375 razy