BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.2.2014

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267/ zawiadamiam, że w dniu 09.01.2014 r., wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: : „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce nr 335/8 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 10 sty 2014 14:59
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2014 15:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sty 2014 07:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1458 razy