BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.2.2014

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce nr 335/8 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.

Data powstania: piątek, 10 sty 2014 15:01
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2014 15:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sty 2014 07:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1298 razy