BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.36.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 24.01.2014 r. na wniosek firmy Biuro Projektów i Nadzoru Techniki Sanitarnej i Grzewczej mgr inż. Mieczysław Kozłowski ul. Rybacka 17 11-500 Giżycko działającej z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Zakład w Białymstoku Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 36/13/14 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącego gazociągu wraz z przyłączami w Piszu przy ul. Lipowej 11, 11A i 13 na działkach ewidencyjnych o numerach geodezyjnych 460/1, 473/21, 475, 476, 477 położonych w obrębie Pisz 2. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2014 12:59
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2014 17:14
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lut 2014 14:35
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1283 razy