BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ).

- Położenie nieruchomości - Kwik, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania z możliwością
postawienia wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni do
20 m2 z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
- Numer działki - cz.159/2
- Powierzchnia nieruchomości - 250 m2,
- Numer KW - 13682
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 300 zł + 23 % VAT,


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko -Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego – teren położony w strefie ochronnej jeziora.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
05 lutego 2014 r. do dnia 26 lutego 2014 r.
Data powstania: środa, 5 lut 2014 08:18
Data opublikowania: środa, 5 lut 2014 12:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lut 2014 08:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1544 razy