BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

- Położenie nieruchomości - Kocioł Duży, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako ogródek przydomowy
- Numer działki - 186/2
- Powierzchnia działki - 1.000 m2
- Numer KW - 13736
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 500 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego
roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w
Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
05 lutego 2014 r. do dnia 26 lutego 2014 r.
Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 10:32
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 14:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lut 2014 08:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1263 razy