BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Jeglin, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
jako teren działki zagrodowej (B-2200 m2)
- Numer działki - 63/1
- Powierzchnia działki - 2200 m2
- Numer KW - 8963
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 440 zł + 23 % VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą
Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz
(Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2 ,poz. 42)
do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Jeglin zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jeglin ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005 r. położona jest w obszarze zabudowy
zagrodowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
05 lutego 2014 r. do dnia 26 lutego 2014 r.


Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 10:33
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 14:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lut 2014 08:07
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1273 razy