BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Nieruchomość zabudowana budynkami: garażowym nr 11 i gospodarczym nr 10.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/5,
-Numer KW –OL1P/00013522/2,
-Powierzchnia nieruchomości – 49 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami: garażowym nr 11 o powierzchni użytkowej 34 m² i gospodarczym nr 10 o powierzchni użytkowej 15 m²,
-Roczna wysokość czynszu – 1470,00 zł + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XLI/515/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 lutego 2014 r. do dnia 25 lutego 2014 r.
Data powstania: poniedziałek, 10 lut 2014 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2014 11:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lut 2014 09:05
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1327 razy