BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi : nr 4 o powierzchni 15,50 m2, nr 5 o powierzchni 15,50 m2, nr 6 o powierzchni 15,50 m2, nr 7 o powierzchni 15,50 m2 i nr 8 o powierzchni 15,50 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 15,50 m2.
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Mickiewicza,
-Numer działki – część 181/5,
-Numer KW –OL1P/00013522/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 92,5 m²,
-Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami garażowymi : nr 4
o powierzchni 15,50 m2, nr 5 o powierzchni 15,50 m2, nr 6 o powierzchni 15,50 m2, nr 7
o powierzchni 15,50 m2 i nr 8 o powierzchni 15,50 m2 oraz budynkiem gospodarczym
o powierzchni 15,50 m2;
-Roczna wysokość czynszu – 2775,00 zł + 23 % VAT.
Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 lutego 2014 r. do dnia 3 marca 2014 r.
Data powstania: poniedziałek, 10 lut 2014 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2014 16:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 mar 2014 11:35
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1446 razy