BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.29.2013/14

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 18.02.2014 r. na wniosek firmy ELEKTROPROJEKT ELPRO W EŁKU Henryk Gryko ul. Warszawska 1/48 19-300 Ełk działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin Burmistrz Pisza wydał decyzję zmieniającą swoją decyzję Nr 29/13 z dnia 18.10.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV o długości około 327 m na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 93/3 położonych w obrębie geodezyjnym Pogobie Średnie, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku świetlicy wiejskiej i hydroforni na działce nr 92/1 w w/w obrębie. Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: środa, 19 lut 2014 11:27
Data opublikowania: środa, 19 lut 2014 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 mar 2014 08:48
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1598 razy