BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 19 lutego 2014 r. PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLII- GA SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LUTEGO 2014 ROKU /PIĄTEK / O GODZINIE 13- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/14 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Pisza.

5. Zapytania i wnioski sołtysów.

6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pisz.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2014 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia radnemu Rady Miejskiej w Piszu reprezentowania Gminy Pisz w Związku Gmin „ Pisa – Narew” oraz wyznaczenia osoby do składu Zgromadzenia Związku Gmin „ Pisa – Narew ”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej na terenie gminy Pisz.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno-wschodniej części gminy Pisz.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej.

21. Sprawozdanie za 2013 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

22. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie rozszerzenia strefy Ruchu Granicznego o tereny gminy Pisz, powiatu piskiego oraz innych południowych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

23. Interpelacje i zapytania radnych.

24. Odpowiedzi na zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data powstania: środa, 19 lut 2014 15:00
Data opublikowania: czwartek, 20 lut 2014 11:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 lut 2014 17:06
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1374 razy