BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Pisz, dnia 24-02-2014 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Uściany, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
- Numer działki - 126/4
- Powierzchnia działki - 1,51 ha
- Numer KW - 13515
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 604 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest
do wydzierżawienia na okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany zatwierdzonego Uchwałą Nr
XIX/219/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłoszonego w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 24 poz. 336
przeznaczona jest pod projektowaną oczyszczalnię ścieków.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
25 lutego 2014 r. do dnia 18 marca 2014 r.


Data powstania: wtorek, 25 lut 2014 12:45
Data opublikowania: środa, 26 lut 2014 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 19 mar 2014 08:44
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1241 razy